Ofsetový tisk

Ofsetový provoz zajišťuje široký sortiment tiskovin, zejména barevné plakáty, regionální noviny, dopisní papíry, prospekty, etikety s čárovým kódem, brožury a veškeré hospodářské tiskopisy.

Ofsetový provoz kooperuje při výrobě náročnějších polygrafických výrobků se špičkově vybaveným provozem digitálního tisku, dále pak s knihtiskovým provozem v oblasti číslování, perforace a výseku. Tisková pracoviště jsou doplněna knihařskými provozy.

Tiskový stroj KBA Rapida 75E je automaticky ovládaný pětibarvový tiskový stroj. Tiskne ve špičkové kvalitě a rychlosti plnobarevné letáky, prospekty, brožury, katalogy a knihy. Tisky jsou v souladu s normou kvality ofsetového tisku ISO 12647. Jedná se o poslední model firmy KBA se zaměřením na efektivnost tisku malých, středních i velkých nákladů a na nízkou spotřebu elektrické energie.

Nastavení barevníků je automatizované s využitím CIP3 dat.

ACR kamera slouží k nastavení absolutně přesného soutisku barev během několika okamžiků.

Kontrola barev se provádí spektrofotometrem.

Díky speciálnímu nakladači lze zavést papír do stroje přímo z palety.

Vysoký vykladač.

Obracák umístěný za 1. věží umožňuje tisk 4/1, 3/1, 2/1 nebo 1/1 během jednoho průchodu papíru strojem.